PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

  • THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
  • THANH TOÁN THEO THỜI GIAN

ĐỢT

THỜI HẠN THANH TOÁN

TỈ LỆ THANH TOÁN

1

Ký đặt cọc

200 Triệu đồng

2

Sau 7 ngày kể từ đợt 1 Ký HĐMB

(Đã bao gồm 200 Triệu)

30%

3

Đổ bê tông tầng lửng

15%

4

Đổ bê tông tầng 2

15%

5

Đổ bê tông tầng 3

15%

6

Đóng mái

15%

7

Giao nhà

5%

8

Nhận sổ hồng

5%

 

TỔNG CỘNG

100%

THỜI GIAN

TỶ LỆ THANH TOÁN

PT 1

PT 2

PT 3

PT 4

PT 5

Ký đặt cọc

200 triệu

200 triệu

200 triệu

200 triệu

200 triệu

Sau 7 ngày ký HĐMB (Bao gồm 200 triệu)

10%

30%

50%

70%

95%

Sau 02 tháng

10%

10%

10%

10%

 

Sau 04 tháng

10%

10%

10%

15%

 

Sau 06 tháng

10%

10%

10%

  

Sau 08 tháng

10%

10%

15%

  

Sau 10 tháng

10%

10%

   

Sau 12 tháng

10%

15%

   

Sau 14 tháng

10%

    

Sau 16 tháng

15%

    

Khi nhận sổ

5%

5%

5%

5%

5%

TỔNG CỘNG

100%

100%

100%

100%

100%

Đăng ký thông tin sớm nhất từ dự án

Tư vấn và đăng ký căn hộ

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form dưới đây để đăng ký căn hộ.